Hantering av personuppgifter

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER

 

Din integritet är viktig för Mindful Running!

 

I och med införandet av den nya dataskyddsförordningen (GDPR) den 25 maj ökade kraven på hur företag och organisationer får behandla personuppgifter. Här kan du läsa mer om hur Mindful Running hanterar dina uppgifter.

 

Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en levande person. Det kan till exempel handla om namn, adress, e-postadress, telefonnummer, personnummer, bankkontonummer eller bild.

 

Hur hanterar Mindful Running personuppgifter?

Mindful Running är personuppgiftsansvarig, alltså den som bär ansvaret för att hantera de personuppgifter som du lämnar till oss eller som vi samlar in. Vi ansvarar för att behandlingen av personuppgifterna sker i enlighet med tillämplig lagstiftning. Information om hur du kommer i kontakt med Mindful Running finns nedan under rubriken "Kontakta oss".

 

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och varför?

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna leverera våra tjänster till dig och/eller för att kunna förbättra vår service till dig. När du anmäler dig till en kurs, camp eller workshop eller till vårt nyhetsbrev så lämnar du personuppgifter till oss. Det handlar om namn och e-mailadress samt vid deltagande på kurser/camps och workshops ofta även telefonnummer. Detta för att vi ska kunna kontakta dig och ge dig mer information om den aktivitet du har anmält dig till och/eller för att vi ska kunna skicka nyhetsbrevet till dig. Uppgifterna sparas så länge som du tränar tillsammans med oss, tills du avsäger dig nyhetsbrevet och/eller begär att vi ska radera dina uppgifter (för mer information om detta, läs under rubriken "Rätten att bli borttagen".

 

Om du vill ha faktura eller kvitto lämnar du även adressuppgifter som sparas i vår bokföring så länge som lagen kräver att bokföringen behöver sparas.

 

Vi sparar även information om vilka kurser/camps och workshops du har deltagit på och/eller vilka andra tjänster och produkter du har köpt av oss.

 

Vilka personuppgifter lämnar vi vidare, och varför?

När du prenumererar på nyhetsbrev lämnas din e-postadress till den leverantör som tillhandahåller det system vi använder för e-postutskick.

 

Lagring av personuppgifter

Vi behandlar aldrig dina personuppgifter under längre tid än vad som är nödvändigt för respektive ändamål, se ovan under rubriken "Vilka personuppgifter samlar vi om dig och varför? ".

 

Säker behandling av personuppgifter

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till Mindful Running. Vi är noga med att ta till de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter. Endast de personer som faktiskt behöver åtkomst till dina personuppgifter har det.

 

Vilken grund har vi för insamlandet?

Vi sparar dina uppgifter för att kunna leverera våra tjänster och/eller produkter till dig.

 

Generellt om dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen

Viktigast av allt är att du äger dina personuppgifter. Mer information om GDPR hittar du på Datainspektionens webbplats (https://www.datainspektionen.se/lagar--regler/dataskyddsforordningen/).

 

Rätten att få registerutdrag

Du har rätt att kostnadsfritt få ett registerutdrag över de personuppgifter som Mindful Running har sparat om dig. Om du vill ha ett registerutdrag kan du kontakta oss, kontaktuppgifter finns under rubriken ”Kontakta oss”.

 

Rätten att begära att få uppgifter rättade

Du kan när du vill begära att få dina uppgifter rättade genom att kontakta oss. Kontaktuppgifter finns under rubriken ”Kontakta oss”.

 

Rätten att bli borttagen

Du kan när du vill be om att bli borttagen ur Mindful Runnings register genom att kontakta oss. Kontaktuppgifter finns under rubriken ”Kontakta oss”. Även om du begärt att vi tar bort dina uppgifter kan det finnas lagkrav som kräver att vi behåller dem. Men då får uppgifterna endast behandlas i det syfte som anges i den lag som förhindrar borttagandet.

 

Tillsynsmyndighet

Tycker du att vi har behandlat dina personuppgifter felaktigt? I första hand vill vi såklart hjälpa till att reda ut det. Men om du fortfarande inte är nöjd kan du vända dig till Datainspektionen.

 

Kontakta oss

Om du har några frågor om hur Mindful Running behandlar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss:

Mindful Running

Hyby Kyrkoväg 170

233 76 Klågerup

Telefon: 0735-244462

E-mail: info@mindfulrunning.se

 

Copyright © All Rights Reserved